Paraiška įtraukti į privačių investuotojų sąrašą

Prašymą dėl investicijos gali teikti tik įtraukti į Privačių investuotojų sąrašą privatūs investuotojai – rizikos kapitalo fondai arba verslo angelų grupės, kurias sudaro ne mažiau kaip trys verslo angelai. Kiekvienas verslo angelas į Privačių investuotojų sąrašą yra įtraukiamas atskirai.

Privatūs investuotojai į Privačių investuotojų sąrašą įtraukiami pagal Fondo nustatytą Privačių investuotojų atrankos procesą.

Rizikos kapitalo fondų ir Verslo angelų atranka yra nuolatinis (tęstinis) procesas, kuris vykdomas iki Fondo investavimo laikotarpio pabaigos (šiuo metu – 2020 m. gruodžio 31 d.).

Atrankos tikslas – vadovaujantis Privačių investuotojų atrankos sąlygose nustatytais reikalavimais, atlikti pradinę Rizikos kapitalo fondų bei Verslo angelų patikrą, ar jie atitinka Fondo keliamus reikalavimus Privačiam investuotojui dėl investicijų kofinansavimo iš Fondo lėšų, ir įtraukti Rizikos kapitalo fondus bei Verslo angelus, potencialiai galinčius tapti ar atitinkamai suformuoti Privatų investuotoją, į Privačių investuotojų sąrašą.

Atsisiųskite ir užpildykite žemiau pateiktą paraiškos įtraukimui į Privačių investuotojų sąrašą formą ir jos priedus. Kartu su paraiška pateikite tiek informacijos (banko išrašai, finansinės ataskaitos, laisvos formos verslo patirties, investavimo strategijos aprašymas ir pan.), kiek, jūsų nuomone, turėtų užtekti jūsų, kaip privataus investuotojo, įvertinimui. Investavimo patirties pristatymui rekomenduojame užpildyti žemiau pateiktą lentelę „Investavimo patirtis“. Nebūtina pateikti informacijos, pavyzdžiui, apie planuojamą investavimo strategiją, jei šiuo metu jos neturite, arba apie komandą, jei jos dar nesate suformavę, ir pan. Privačių investuotojų atranka į Privačių investuotojų sąrašą yra atskiras procesas, vykdomas prieš pradedant vertinti tų privačių investuotojų pateikiamus prašymus investavimui, todėl šiame etape yra įvertinamas tik jų atitikimas verslo angelo ar rizikos kapitalo fondo apibrėžimui, nustatomas jų, kaip investuotojų, profilis.

 

Paraiška įtraukti į privačių investuotojų sąrašą (atsisiųsti dokumentą ⇓)

Deklaracija. A dalis (atsisiųsti dokumentą ⇓)

Deklaracija. B dalis (atsisiųsti dokumentą ⇓)

Investavimo patirtis (priedas prie Paraiškos) (atsisiųsti lentelę ⇓)

 

Užpildytą ir pasirašytą paraišką kartu su kitais prašomais dokumentais atsiųskite el. pašto adresu info@koinvest.lt, laiško antraštėje nurodydami „Privataus investuotojo paraiška įtraukimui į sąrašą“, registruotu paštu per kurjerį arba perduokite paraišką Fondui asmeniškai adresu:

KŪB „Koinvesticinis fondas“
Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas,
Vilnius LT-09803

 

Privačių investuotojų atrankos procesas

 

Tinkamumo reikalavimai

Prašymas dėl investicijos