Valdymo įmonė

UAB „Kofinansavimas“ (toliau – „Bendrovė“) yra valstybės įsteigtos finansų įstaigos UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „INVEGA“) dukterinė įmonė, kurios pagrindiniai veiklos tikslai yra įgyvendinti rizikos kapitalo investavimo priemones, t.y. steigti ir valdyti kofinansuojantį rizikos kapitalo fondą “Koinvesticinis fondas” (toliau – “Fondas”), kuris kartu su privačiais rizikos kapitalo fondais, verslo angelais ar kitais investuotojais, investuoja kapitalą į verslą pradedančias įmones (startuolius) bei verslo plėtrą vykdančias privačias Lietuvos įmones, teikia su šiomis investicijomis susijusias investicines ir finansines konsultacijas.

Veiklos ataskaitos