Veiklos ataskaitos

Metinė finansinė ataskaita už laikotarpį, pasibaigusį:

2017-12-31 ⇓

Tarpinė finansinė ataskaita už laikotarpį, pasibaigusį:

2017-06-30

Darbo užmokestis

2017-2018 I pusm.