DUK

Privačiu investuotoju gali būti rizikos kapitalo fondai, jų valdymo įmonės ir verslo angelų grupės, kurias sudaro ne mažiau kaip 3 verslo angelai (tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys). Verslo angelu laikomas finansiškai stabilus, turintis patirties versle bei investavime asmuo, kuris ketina dalyvauti bendrovės, į kurią investuos, valdyme ir gali suteikti jai pridėtinės vertės (specifinė patirtis, verslo kontaktai ir pan.).

Paraiškos įtraukti į Fondo privačių investuotojų sąrašą priimamos ir nedelsiant svarstomos Investiciniame komitete iki Fondo investavimo laikotarpio pabaigos, kuri šiuo metu numatyta 2020 m. gruodžio 31. Privačių investuotojų sąraše gali būti neribotas skaičius privačių investuotojų, jis nuolat papildomas ir peržiūrimas, gavus naujos informacijos apie jau patvirtintus privačius investuotojus. Investicinio komiteto sprendimu privatūs investuotojai gali būti išbraukti iš šio sąrašo, jei pagal naujai gautą informaciją šie investuotojai nebeatitinka privatiems investuotojams keliamų reikalavimų.

Fondas svarsto tik patvirtintų privačių investuotojų prašymus dėl investicijos, todėl rekomenduojame pateikti paraišką įtraukti į privačių investuotojų sąrašą jau dabar, jei planuojate ateityje teikti prašymą dėl investicijos. Nepatvirtintas privatus investuotojas gali pateikti prašymą dėl investicijos, tačiau kartu jis turi pateikti ir paraišką įtraukti jį į privačių investuotojų sąrašą. Tik įtraukus privatų investuotoją į privačių investuotojų sąrašą bus svarstomas jo prašymas dėl investicijos.

Vieno privataus investuotojo prašymų dėl investicijos skaičius nėra ribojamas ir neįtakoja Fondo sprendimų.

Rizikos kapitalo fondas (arba jo valdymo įmonė) ar verslo angelas „Koinvesticinis fondas“ tikrajam nariui, UAB „Kofinansavimas“, pateikia nustatytos formos paraišką, kuri yra paskelbta Fondo interneto svetainėje adresu koinvest.lt/pateikti-paraiska . Paraiškos formoje taip pat yra nurodyta, kokia papildoma informacija, dokumentai turi būti pateikti kartu su paraiška. Ne visa paraiškoje prašoma informacija yra privaloma kiekvieno atskirai paimto rizikos kapitalo fondo ar verslo angelo atveju, nes paraiška yra skirta visų tipų investuotojams. Tačiau, kuo daugiau informacijos bus pateikta, tuo lengviau ir greičiau Fondo investicinis komitetas galės priimti sprendimą dėl privataus investuotojo įtraukimo į Privačių investuotojų sąrašą.

Paraiškas galima siųsti elektroniniu paštu info@koinvest.lt , siųsti laišku ar pristatyti asmeniškai šiuo adresu: Konstitucijos pr. 7, Vilnius LT-09308 (16 aukštas).

Fondas svarsto tik prašymus, pateiktus privačių investuotojų, kurie yra įtraukti į privačių investuotojų sąrašą. Bendrovei, kuri ieško investuotojų Fondas gali padėti tik persiųsdamas jos prašymą privačių investuotojų sąraše esantiems privatiems investuotojams. Jei kuris nors iš jų susidomės bendrovės pasiūlymu, susisieks su bendrove tiesiogiai.

Jei bendrovė, į kurią investuoja subfondas „Koinvest II“ veikia sumaniosios specializacijos srityje, investicijos intensyvumas gali būti padidintas 10-čia proc. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 patvirtino Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programą, kurioje patvirtintos šios šešios prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) kryptys:

  • – energetika ir tvari aplinka;
  • – sveikatos technologijos ir biotechnologijos;
  • – agroinovacijos ir maisto technologijos;
  • – nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos;
  • – transportas, logistika, informacinės ir ryšių technologijos;
  • – įtrauki ir kūrybinga visuomenė,

kuriose taip pat yra išskirti konkretūs prioritetai.

Apie programą ir jos prioritetus daugiau pasiskaityti galima sumani2020.lt

 

 

Neradote atsakymo į savo klausimą? Atsiųskite mums info@koinvest.lt