Investavimas

Investicijų iniciatoriai yra privatūs, su bendrove, į kurią siūloma investuoti, nesusiję investuotojai. Fondas veikia kaip „tylusis investuotojas“ – Fondas perduoda didžiąją dalį savo neturtinių teisių privatiems investuotojams, kurie atstovauja Fondo interesus.

Fondo grąža iš investicijos apribojama iki 4 arba 6% metinių sudėtinių palūkanų, jeigu bendrovė, į kurią investuojama, atitinka valstybės pagalbos reikalavimus. Likusi grąža iš Fondo investicijos paskirstoma privatiems investuotojams, investavusiems kartu su Fondu.

 

Investavimo procesas

 

Valstybės pagalbos reikalavimai

Prašymas dėl investicijos