Investavimo procesas

 

 

Privačių investuotojų atranka

Tik Fondo patvirtinti privatūs investuotojai gali teikti prašymus bendram investavimui su Fondu. Plačiau apie privačių investuotojų atranką skaitykite čia.

 

Investavimo paraiškų vertinimas

Investicijų iniciatoriai yra privatūs, su bendrove, į kurią siūloma investuoti, nesusiję investuotojai. Privačiais investuotojais gali būti rizikos kapitalo fondai arba verslo angelų grupės, sudarytos iš ne mažiau kaip trijų Fondo patvirtintų verslo angelų.

Teikdami prašymą dėl investicijos, investuotojai turi pagrįsti, kodėl, jų manymu, investicija yra perspektyvi ir potencialiai pelninga. Investuotojai taip pat turi pateikti su bendrove suderintas pagrindines investavimo sąlygas (angl. Term sheet). Fondas analizuoja pateiktą prašymą ir, esant poreikiui, atlieka papildomą bendrovės patikrinimą (angl., Due diligence).

Fondo Investicinis komitetas vertina tris pagrindinius pasiūlymo aspektus:

 1. Bendrovės komandą
 2. Verslo idėją/ verslo modelį
 3. Privačių investuotojų komandą, jos savarankiškumą ir aktyvumą

 

Derybos ir investavimas

Fondo Investiciniam komitetui nusprendus investuoti į bendrovę, pradedamos derinti investavimo sąlygos ir sutartys.

Fondas paruošia pirminį Investuotojų (akcininkų) sutarties tarp Fondo ir privačių investuotojų projektą.

Privatūs investuotojai, suderinę su bendrove ir esamais jos akcininkais, pateikia Investavimo sutarties tarp Koinvesticinio fondo, privačių investuotojų, esamų bendrovės akcininkų ir bendrovės projektą.

Taip pat gali būti paruoštas Naujos akcijų emisijos pasirašymo sutarties tarp bendrovės ir kiekvieno investuotojo projektas.

Suderinus galutines investavimo sąlygas ir pasirašius sutartis atliekama investicija.

 

Pagrindinės Fondo investavimo sąlygos

 • Fondas veikia kaip „tylusis investuotojas“ – Fondas perduoda didžiąją dalį savo neturtinių teisių privatiems investuotojams, kurie atstovauja Fondo interesus.
 • Fondas investuoja į bendrovės akcinį kapitalą per naujai išleidžiamą akcijų emisiją arba į konvertuojamąsias obligacijas ne daugiau kaip 70-90 proc. bendros investicijos.
 • Fondas turi teisę neatlygintinai gauti visą bendrovės informaciją. Bendrovė įsipareigoja teikti ketvirtines ir audituotas metines finansines ataskaitas nurodytais terminais.
 • Fondas iš investicijos tikisi išeiti po 5-7 metų.
 • Fondas iš bendrovės pasitraukia (parduoda ar kitu būdu realizuoja investicijas) ne vėliau nei privatūs investuotojai, su kuriais kartu buvo investuota.
 • Investicijų realizavimo atveju Fondas naujų investuotojų atžvilgiu negali prisiimti investicijų nuvertėjimo rizikos ar įmonės atitinkamų veiklos rezultatų ar investicijų atitinkamos grąžos įsipareigojimų.
 • Kai Fondas iš investicijos pasitraukia vienu metu su privačiais investuotojais, investicijų realizavimo sąlygos turi būti ne blogesnės nei siūlomos privatiems investuotojams.
 • Fondo grąža iš investicijos apribojama iki 4 arba 6% metinių sudėtinių palūkanų, jeigu bendrovė, į kurią investuojama, atitinka valstybės pagalbos reikalavimus. Likusi grąža iš Fondo investicijos paskirstoma privatiems investuotojams, investavusiems kartu su Fondu.

Daugiau informacijos rasite konkretaus subfondo investavimo strategijoje.

 

Valstybės pagalbos reikalavimai

Prašymas dėl investicijos