Prašymas dėl investicijos

Investicijų į bendroves iniciatoriai yra privatūs investuotojai – rizikos kapitalo fondai arba verslo angelų grupės, sudarytos iš ne mažiau kaip trijų verslo angelų. Prašymą dėl investicijos pateikti gali tik tie privatūs investuotojai, kurie yra įtraukti į Privačių investuotojų sąrašą.

Paraiška įtraukti į Privačių investuotojų sąrašą

Kreipdamasis į Fondą dėl bendro investavimo Privatus investuotojas kartu su siūloma bendrove (toliau – Bendrovė) pateikia nustatytos formos prašymą dėl investicijos (toliau – Prašymas). Jei Bendrovė dar nėra įsteigta, ją atstovauja ir dokumentus pateikia idėjos autorius, steigėjas.

Su Prašymu Privatus investuotojas ir Bendrovė pateikia informaciją, kuri numatyta žemiau išvardintuose dokumentuose.

Prašymo dėl investicijos forma  (atsisiųsti dokumentą ⇓)

Atitikimo Koinvesticinio fondo investavimo strategijai klausimynas  (atsisiųsti dokumentą ⇓)

Informacijos apie Bendrovę kontroliuojančius asmenis pateikimas (atsisiųsti dokumentą ⇓)

Teikdami prašymą dėl investicijos, investuotojai turi pagrįsti, kodėl, jų manymu, investicija yra perspektyvi ir potencialiai pelninga. Investuotojai taip pat turi pateikti su Bendrove suderintas pagrindines investavimo sąlygas (angl. Term sheet).

Užpildytą ir pasirašytą Prašymą ir prie jo pridedamus dokumentus atsiųskite el. pašto adresu info (at) koinvest.lt, laiško antraštėje nurodydami „Privataus investuotojo prašymas dėl investicijos“, registruotu paštu per kurjerį arba perduokite paraišką Fondui asmeniškai adresu:

KŪB „Koinvesticinis fondas“
Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas
Vilnius LT-09308

Investavimo procesas

Valstybės pagalbos reikalavimai