Investuotojų atrankos procesas

Rizikos kapitalo fondų ir verslo angelų atranka ir įtraukimas į Privačių investuotojų sąrašą vyksta nuolat pagal Privačių investuotojų atrankos sąlygas, gavus iš privataus investuotojo nurodytos formos paraišką, joje nurodytus dokumentus ir priedus.

Jei Atrankos dalyvis atitinka Tinkamumo reikalavimus, sprendimą dėl Pareiškėjo patvirtinimo ir įtraukimo į Privačių investuotojų sąrašą, įvertinęs paraiškoje pateiktą informaciją, priima „Koinvesticinis fondas“ Investicinis komitetas.

 

Privačių investuotojų atrankos sąlygos  (atsisiųsti dokumentą ⇓)

Tinkamumo reikalavimai  (atsisiųsti dokumentą ⇓)

Pateikti paraišką

Patvirtintų investuotojų sąrašas