Paraiškos pateikimas

Prašymą dėl investicijos gali teikti tik įtraukti į Privačių investuotojų sąrašą privatūs investuotojai – rizikos kapitalo fondai arba verslo angelų grupės, kurias sudaro ne mažiau kaip trys verslo angelai.

Prašymas dėl investicijos

Kiekvienas verslo angelas pateikia paraišką įtraukti į Privačių investuotojų sąrašą asmeniškai, o pateikti prašymą dėl investicijos gali susibūręs į verslo angelų grupę su kitais patvirtintais verslo angelais. Ji kiekvienai investicijai gali būti skirtinga.

Paraiška įtraukti į Privačių investuotojų sąrašą

Privatūs investuotojai į Privačių investuotojų sąrašą įtraukiami pagal Fondo nustatytą Privačių investuotojų atrankos procesą.

Rizikos kapitalo fondų ir Verslo angelų atranka yra nuolatinis (tęstinis) procesas, kuris vykdomas iki Fondo investavimo laikotarpio pabaigos (šiuo metu – 2020 m. gruodžio 31 d.).

Atrankos tikslas – vadovaujantis Privačių investuotojų atrankos sąlygose nustatytais reikalavimais, atlikti pradinę Rizikos kapitalo fondų bei Verslo angelų patikrą, ar jie atitinka Fondo keliamus reikalavimus Privačiam investuotojui dėl investicijų kofinansavimo iš Fondo lėšų, ir įtraukti Rizikos kapitalo fondus bei Verslo angelus, potencialiai galinčius tapti ar atitinkamai suformuoti Privatų investuotoją, į Privačių investuotojų sąrašą.

 

Patvirtinti privatūs investuotojai