Prašymas dėl investicijos

Investicijų į bendroves iniciatoriai yra privatūs investuotojai – rizikos kapitalo fondai arba verslo angelų grupės, sudarytos iš ne mažiau kaip trijų verslo angelų. Prašymą dėl investicijos pateikti gali tik tie privatūs investuotojai, kurie yra įtraukti į Privačių investuotojų sąrašą.

Paraiška įtraukti į Privačių investuotojų sąrašą

Kreipdamasis į Fondą dėl bendro investavimo Privatus investuotojas kartu su siūloma bendrove (toliau – Bendrovė) pateikia nustatytos formos prašymą dėl investicijos (toliau – Prašymas). Jei Bendrovė dar nėra įsteigta, ją atstovauja ir dokumentus pateikia idėjos autorius, steigėjas. Su Prašymu Privatus investuotojas ir Bendrovė pateikia informaciją, kuri numatyta žemiau išvardintuose reikalavimuose Prašymui dėl investicijos.

Privatus investuotojas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Informacija apie privačius investuotojus, dalyvaujančius investicijoje, įskaitant:
  • – investuotojų sąrašas, nurodant, ar jie yra įtraukti į Fondo Privačių investuotojų sąrašą;
  • – kiekvieno investuotojo, neįtraukto į Fondo privačių investuotojų sąrašą, paraiška įtraukti jį į minėtą sąrašą pagal Fondo privačių investuotojų atrankos sąlygas
 2. Privataus investuotojo pagrindimas, kodėl siūloma investuoti pasirinktam sub-fondui, įskaitant:
  • – privataus investuotojo atliktą bendrovės verslo plano, rinkos, produkto kūrimo etapo vertinimą (analizę);
  • – bendrovės galimybes kuriamą produktą pristatyti į rinką, pardavimų, pelningumo skaičiavimus ir prognozes;
  • – bendrovės veiklos detalaus patikrinimo (due diligence) rezultatus (jei atliktas);
  • – bendrovės atitikimą pasirinkto bendram investavimui sub-fondo investavimo strategijai
 3. Siūlomos bendro investavimo strategijos aprašymas, įskaitant:
  • – kapitalo, kurį numatoma investuoti, dydį ir dalių tarp investuotojų pasiskirstymą;
  • – aprašymą, kaip planuojama dalyvauti būsimų investicijų valdyme;
  • – planuojamą investicijų srautą (jei taikoma)
 4. Numatoma investicijos realizavimo strategija, įskaitant:
  • – laiką, kada planuojama realizuoti investiciją;
  • – planuojamą išėjimo būdą;
  • – siekiamą grąžą
 5. Pareiškėjo komandos[1], kuri dirbs su investicijomis, aprašymas, įskaitant, bet neapsiribojant, planuojama komanda ir komandos narių patirties aprašymą (jei taikoma). Kartu pateikiami:
  • – komandos narių CV;
  • – informacija apie komandos narių patirtį vadovaujant ūkio subjektams, jų grupėms, projektams, komandos narių investavimo patirtį
 6. Jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma)
 7. Kita, Privataus investuotojo nuomone, svarbi informacija apie investiciją

Bendrovė pateikia šią informaciją apie save:

 1. Bendrovės rekvizitai;
 2. Akcininkų (dalyvių) struktūra iki fizinių asmenų (galutinių naudos gavėjų), tiesiogiai ar netiesiogiai turinčių nuosavybės teisę Bendrovėje ar kitu būdu galinčių turėti didelį poveikį ar kontrolę Bendrovėje;
 3. Valdymo organai;
 4. Vykdoma veikla;
 5. Verslo planas, jei jis yra, arba idėjos pristatymas

Privatus investuotojas ir Bendrovė yra atsakingi už savo pateiktų dokumentų teisingumą.

 

Prašymo dėl investicijos forma  (atsisiųsti dokumentą ⇓)

Atitikimo Koinvesticinio fondo investavimo strategijai klausimynas  (atsisiųsti dokumentą ⇓)

Užpildytą ir pasirašytą Prašymą ir prie jo pridedamus dokumentus atsiųskite el. pašto adresu info (at) koinvest.lt, laiško antraštėje nurodydami „Privataus investuotojo prašymas dėl investicijos“, registruotu paštu per kurjerį arba perduokite paraišką Fondui asmeniškai adresu:

KŪB „Koinvesticinis fondas“
Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas
Vilnius LT-09308

 

Privačių investuotojų atrankos procesas

 

Tinkamumo reikalavimai

 

Privačių investuotojų sąrašas

Paraiška įtraukti į Privačių investuotojų sąrašą

 


[1] Jei Privatus investuotojas yra rizikos kapitalo fondas arba jo valdymo įmonė, pateikiama informacija apie partnerius, darbuotojus, jei ji nebuvo pateikta paraiškoje įtraukti į Privačių investuotojų sąrašą ir nėra pasikeitimų ar atnaujinimų. Jei Privatus investuotojas yra verslo angelų grupė, pateikiama informacija apie kitus (jei jie yra) komandos narius, juridinio asmens darbuotojus, kurie dirbs su investicija Bendrovėje, ir (jei atsirado pokyčių) atnaujinta informacija apie verslo angelus.