Naujasis Koinvest MTEPI sieks sujungti mokslą ir verslą


Siekdama paskatinti mokslo ir studijų institucijas (MSI) perduoti savo idėjas verslui, Ūkio ministerija iš Verslo finansavimo fondo, finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo, skyrė Koinvesticinio fondo naujajam subfondui „Koinvest MTEPI“ 4 mln. eurų investicijoms.

Šio subfondo išskirtinumas – kartu su privačiais investuotojais ir Fondu į labai mažas ir mažas įmones, veikiančias sumaniosios specializacijos srityse, investuos ir MSI. Fondo dalis bendroje investicijoje gali siekti net 90 proc. (iki 800 tūkst. eurų), o MSI akcijų dalis įmonėje, į kurią investuojama, turėtų būti bent apie 5 proc. Fondo reikalavimai privatiems investuotojams išlieka tokie patys, kaip ir kituose subfonduose (nepriklausomumas, patirtis versle ir rizikos kapitalo investicijose), skiriasi tik reikalavimas verslo angelų grupei – Koinvest MTEPI privačiu investuotoju gali būti verslo angelų grupė, kurią sudaro ne mažiau kaip du verslo angelai (kituose subfonduose – mažiausiai trys).

Fondas bendrovėse, į kurias investuoja, veikia kaip tylusis investuotojas, jo interesus atstovauja privatūs investuotojai, kuriems pagal tarpusavio sutartį yra perduodama dauguma Fondo neturtinių teisių minėtoje bendrovėje.

Daugiau apie Koinvest MTEPI skaitykite čia.

 

Iš Invegos pranešimo spaudai:

„Invega“ kartu su dukterine įmone UAB „Kofinansavimas“ steigia naują rizikos kapitalo fondą „Ko-investicinis fondas MTEPI“. Fondas bus skirtas skatinti mokslo ir studijų institucijose sukurtų idėjų perdavimą verslui (komercializavimą), įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) veiklas. Fondo investicijoms į įmones Ūkio ministerija skyrė 4 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

„Didžiausia inovacijų ekosistemos spraga Lietuvoje yra vis dar egzistuojantis „mirties slėnis“ tarp mokslo ir verslo. Mokslininkas kuria žinias, technologijas, tačiau jis visiškai nesuinteresuotas jų komercializavimu. O verslas į produktų kūrimą investuoja pats, nors nemažai galėtų gauti iš mokslo. Būtina pakeisti šios ekosistemos kultūrą, kad mokslas ir verslas susitiktų ir suvoktų tarpusavio bendradarbiavimo naudą“, – teigia ūkio ministras Virginijus Sinkevičius.

Finansinę priemonę „Ko-investicinis fondas MTEPI“ įgyvendins UAB „Investicijos ir verslo garantijos“ („Invega“) patronuojamoji įmonė UAB „Kofinansavimas“. Įmonė veiks kaip tylusis investuotojas, todėl investicijų iniciatoriai bus privatūs investuotojai – fondo partneriai: rizikos kapitalo fondai ir verslo angelai, dirbantys kartu su mokslo ir studijų institucijomis. Naujojo rizikos kapitalo fondo lėšos bus investuojamos į labai mažas ir mažas įmones, kurios veikia arba ketina pradėti veiklą sumaniosios specializacijos srityse ir kurių viena iš akcininkių yra mokslo ir studijų institucija.

„Siekiant nustatyti rinkos poreikius, buvo atlikta Lietuvoje veikiančių pradedančiųjų įmonių, kurios vykdo MTEPI veiklas, mokslo ir studijų institucijų bei rizikos kapitalo fondų atstovų apklausa. Apklausos rezultatai parodė, kad MTEPI veiklos rezultatų komercinimui reikalingas papildomas finansavimas. Valstybės lėšas sujungdami kartu su rizikos kapitalo fondų, privačių investuotojų, verslo angelų bei mokslo ir studijų institucijų pajėgomis, labai mažoms ir mažoms įmonėms, norinčioms prisidėti prie inovacijų kūrimo, sukursime efektyvų ir būtiną finansavimo šaltinį“, – sako UAB „Kofinansavimas“ direktorė Daiva Gerulytė.

„Ko-investicinis fondas MTEPI“ – tai trečias komanditinės ūkinės bendrijos „Koinvesticinis fondas“, kurią įsteigė „Invega“ ir UAB „Kofinansavimas“, bendrai investuojantis subfondas. Komanditinė ūkinė bendrija taip pat valdo dar du subfondus, finansuojamus pagal Ūkio ministerijos rizikos kapitalo priemones „Ko-investicinis fondas“ (iš kurios investicijoms skirta 11 mln. eurų) ir „Ko-investicinis fondas II“ (iš kurios investicijoms skirta 9,28 mln. eurų). KŪB „Koinvesticinis fondas“ tikslas – vystyti šalies rizikos kapitalo rinką ir suteikti platesnį kapitalo prieinamumą naujoms perspektyvioms Lietuvos įmonėms.