Kuriamas Lietuvos verslo angelų tinklas – LitBAN


Mes džiaugiamės, kad Verslo angelų forumo dalyviai, įkvėpti puikių renginio pranešėjų, nusprendė pradėti verslo angelų tinklo kūrimą Lietuvoje. Pagal nusistovėjusias Europos verslo angelų tinkle (EBAN) taisykles, pavykus įkurti asociaciją, jos pavadinimas bus LitBAN (Lithuanian business angel network). Prisidėkite prie tinklo kūrimo, atsakydami į trumpą organizatorių anketą iki 2018 m. sausio 1 d.

Kam reikalingas verslo angelų tinklas? Visų pirma, tai galimybės dalintis žiniomis ir patirtimi, plėsti bendraminčių kontaktų ratą ir turėti didesnį investavimo pasiūlymų srautą. Investuojant grupėmis, galima susimažinti riziką (investuoti mažesnėmis sumomis į daugiau skirtingų projektų) ir turėti didesnės naudos iš įvairesnės grupėje esančių verslo angelų patirties.