Subfondai

„Koinvesticinis fondas“ yra skėtinis fondas, kuris per atskirus subfondus  įgyvendina jam patikėtų finansinių priemonių investavimo strategijas.

Šiuo metu Fondą sudaro šie subfondai:

„Koinvest I“ – skirtas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kurios grįžo ar grįš iš 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų programavimo laikotarpiu įgyvendintų (ar įgyvendinamų) finansų inžinerijos priemonių lėšų, investavimui.

„Koinvest II“ – finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

Pateikti paraišką