Subfondai

„Koinvesticinis fondas“ yra skėtinis fondas, kuris per atskirus subfondus  įgyvendina jam patikėtų finansinių priemonių investavimo strategijas.

Šiuo metu Fondą sudaro šie subfondai:

„Koinvest I“ – skirtas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kurios grįžo ar grįš iš 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų programavimo laikotarpiu įgyvendintų (ar įgyvendinamų) finansų inžinerijos priemonių lėšų, investavimui. Fondas investuoja tik su valstybės pagalba.

„Koinvest II – finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Fondas gali investuoja tiek valstybės pagalba, tiek be jos.

„Koinvest MTEPI“ – skirtas mokslo ir studijų institucijų įtraukimui į mokslo idėjų komercializavimą. Finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Fondas investuoja tik su valstybės pagalba.

 

Valstybės pagalbos reikalavimai

Pateikti paraišką