Koinvest I

„Koinvest I“ yra vienas iš skėtinio fondo „Koinvesticinis fondas“ subfondų. „Koinvesticinis fondas“ veikia kaip komanditinė ūkinė bendrija (toliau – KŪB). KŪB veikloje „Invegos“ įsteigta dukterinė įmonė UAB „Kofinansavimas“ dalyvauja tikrojo nario teisėmis, o „Invega“ yra Fondo investuotojas – narys komanditorius, kurio įnašas į KŪB finansuojamas INVEGOS fondo lėšomis.

Kodėl naudinga?

Šia rizikos kapitalo priemone siekiama vystyti Lietuvos rizikos kapitalo rinką, auginti naujus rizikos kapitalo rinkos dalyvius ir tokiu būdu suteikti platesnį kapitalo prieinamumą naujoms perspektyvioms Lietuvos įmonėms, turinčioms ribotas galimybes pasinaudoti bankų siūlomomis verslo finansavimo priemonėmis.

Kokios įmonės gali gauti investicijas?

Subfondas kartu su privačiais investuotojais investuoja į nepaskirsčiusias pelno labai mažas ir mažas įmones, veikiančias ne ilgiau kaip 5 metus po jų registracijos. Investuojama tik į potencialiai gyvybingus projektus, galinčius sukurti numatytą investicijų grąžą ir užtikrinančius lengvai prognozuojamą pasitraukimą iš investicijų.

Kiek?

Subfondo veiklai Ūkio ministerija skyrė iki 11 mln. eurų iš į INVEGOS fondą grįžusių ir grįšiančių lėšų.

Kaip veikia?

Investicijų iniciatoriai yra privatūs investuotojai, kuriais gali būti rizikos kapitalo fondai arba ne mažiau kaip trijų verslo angelų komandos. Patvirtinti privatūs investuotojai gali nuolat (iki investavimo laikotarpio pabaigos 2020 m. gruodžio 31 d.) teikti pasiūlymus fondo valdytojui dėl investavimo į perspektyvias įmones.

Fondas įmonių, į kurias investuoja, valdyme dalyvauja kaip tylusis investuotojas. Tai numatoma kartu su privačiais investuotojais sudaromose akcininkų sutartyse, dėl kurių nuostatų kiekvienu atveju deramasi su privačiais investuotojais.

 

Investavimo strategija

 

Valstybės pagalbos reikalavimai

Pateikti paraišką