Koinvest MTEPI

 

 

 

„Ko-investicinis fondas MTEPI“ – tai Ūkio ministerijos rizikos kapitalo priemonė, kurią valdo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) kartu su savo dukterine įmone UAB „Kofinansavimas“ per 2017 m. viduryje įsteigtą komanditinę ūkinę bendriją „Koinvesticinis fondas“ (toliau – fondas). Fondo veikloje UAB „Kofinansavimas“ dalyvauja tikrojo nario teisėmis, o pati „Invega“ yra Fondo investuotojas – narys komanditorius, kurio įnašas į Fondą finansuojamas INVEGOS fondo lėšomis.

Kodėl naudinga?

Fondas skirtas skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui (komercializavimą), įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas.

Kokios įmonės gali gauti investicijas?

Labai mažos ir mažos įmonės, kurios veikia arba ketina pradėti naują ekonominę veiklą sumaniosios specializacijos srityse ir įgyvendina MTEPI veiklas, bei kurių viena iš akcininkų yra arba investavimo metu taps mokslo ir studijų institucija.

Kiek?

Investicijoms į labai mažas ir mažas įmones Ūkio ministerija skyrė 4 mln. eurų iš Verslo finansavimo fondo, finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo, lėšų.

Kaip veikia?

Fondas kartu su privačiais investuotojais investuoja į nepaskirsčiusias pelno labai mažas ir mažas įmones, veikiančias sumaniosios specializacijos srityse ir įgyvendinančias MTEPI veiklas, bei kurių viena iš akcininkų yra mokslo ir studijų institucija. Investicijos atliekamos tik į potencialiai gyvybingus projektus, galinčius sukurti numatytą investicijų grąžą ir užtikrinančius lengvai prognozuojamą pasitraukimą iš investicijų.

Privatūs investuotojai, kuriais gali būti rizikos kapitalo fondai arba ne mažiau kaip dviejų verslo angelų komanda, veikiantys kartu su mokslo ir studijų institucijomis, yra investicijų iniciatoriai, galintys nuolat teikti pasiūlymus fondo valdytojui dėl investavimo į perspektyvias įmones.

Fondas įmonių, į kurias investuoja, valdyme dalyvauja kaip tylusis investuotojas. Tai yra numatoma kartu su privačiais investuotojais sudaromose akcininkų sutartyse, dėl kurių nuostatų kiekvienu atveju deramasi su privačiais investuotojais.

 

Investavimo strategija

 

Valstybės pagalbos reikalavimai

Pateikti paraišką