Subfondai yra skėtinio rizikos kapitalo fondo „Koinvesticinis fondas“ dalys, turinčios skirtingą investavimo strategiją ir finansavimo šaltinį.
Įmonei ir investuotojams palankiausią subfondą parenkame patys

Tinkami investavimo subjektai

1. Fondui ribojant savo grąžą iš investicijos:
Labai mažos ir mažos įmonės
Veikiančios ne ilgiau nei 5 metus nuo jų registracijos
Nelistinguojamos reguliuojamoje rinkoje
Neskirsčiusios pelno akcininkams ar dalininkams
Neperėmusios kitos įmonės veiklos
Nesukurtos per įmonių susijungimą
2. Fondui neribojant savo grąžos iš investicijos:
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės
Neribojamas amžius

Strategija

Visi veiklos sektoriai, įskaitant MTEPI veikla sumaniosios specializacijos srityse (išskyrus netinkamas veiklas, kaip tai nurodyta subfondo apraše).

Pagrindinė investavimo teritorija – Lietuva

Nauda investuotojams

Neturtinių teisių perleidimas privatiems investuotojams įmonėje
Fondo grąžos ribojimas iki 6% (išskyrus investavimą į įmones, į kurias neribojama Fondo grąža)
Fondo grąžos ribojimas iki 4%, jei įmonė, į kurią investuojama yra arba per 12 mėn. nuo investicijos būna įtraukta į First North alternatyviąją rinką

Investicijų dydis

Iki 800 tūkst. EUR
Iki 1,6 mln. EUR novatoriškoms įmonėms ir labai mažoms bei mažoms įmonėms, į kurias neribojama Fondo grąža

Investicijų intensyvumas

Iki 90%, kai ribojama fondo grąža
Iki 50%, kai investuojama į įmones, į kurias neribojama Fondo grąža
KŪB "KOINVESTICINIS FONDAS"
Vilniaus g. 33 (Talent Garden Vilnius), Vilnius
Tel:
El. paštas:
Svetainė:

Dokumentai

Sužinokite visą reikiamą informaciją apie dokumentų teikimą.
© KŪB "Koinvesticinis Fondas". Visos teisės saugomos.
Designed by: Geisleris