Subfondai yra skėtinio rizikos kapitalo fondo „Koinvesticinis fondas“ dalys, turinčios skirtingą investavimo strategiją ir finansavimo šaltinį. Žemiau pateikiami kiekvieno iš 4 subfondų aprašymai.

Tinkami investavimo subjektai

1. Fondui ribojant savo grąžą iš investicijos:
Labai mažos ir mažos įmonės
Veikiančios ne ilgiau nei 5 metus nuo jų registracijos
Nelistinguojamos reguliuojamoje rinkoje
Neskirsčiusios pelno akcininkams ar dalininkams
Neperėmusios kitos įmonės veiklos
Nesukurtos per įmonių susijungimą
2. Fondui neribojant savo grąžos iš investicijos:
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės
Neribojamas amžius

Strategija

Visi veiklos sektoriai, įskaitant MTEPI veikla sumaniosios specializacijos srityse (išskyrus netinkamas veiklas, kaip tai nurodyta subfondo apraše).

Pagrindinė investavimo teritorija – Lietuva

Nauda investuotojams

Neturtinių teisių perleidimas privatiems investuotojams įmonėje
Fondo grąžos ribojimas iki 6% (išskyrus investavimą į įmones, į kurias neribojama Fondo grąža)
Fondo grąžos ribojimas iki 4%, jei įmonė, į kurią investuojama yra arba per 12 mėn. nuo investicijos būna įtraukta į First North alternatyviąją rinką

Investicijų dydis

Iki 800 tūkst. EUR
Iki 1,6 mln. EUR novatoriškoms įmonėms, ir labai mažoms ir mažoms įmonėms, į kurias neribojama Fondo grąža

Investicijų intensyvumas

Iki 90%, kai ribojama fondo grąža
Iki 50%, kai investuojama į įmones, į kurias neribojama Fondo grąža
KŪB "KOINVESTICINIS FONDAS"
Konstitucijos pr. 7 (16 a.), LT-09308 Vilnius
Tel:
El. paštas:
Svetainė:

Paraiškos

Sužinokite visą reikiamą informaciją apie paraiškų teikimą.