Subfondai yra skėtinio rizikos kapitalo fondo „Koinvesticinis fondas“ dalys, turinčios skirtingą investavimo strategiją ir finansavimo šaltinį. Žemiau pateikiami kiekvieno iš 4 subfondų aprašymai.

Tinkami investavimo subjektai

1. Fondui ribojant savo grąžą iš investicijos:
Labai mažos ir mažos įmonės
Veikiančios ne ilgiau nei 5 metus nuo jų registracijos
Nelistinguojamos reguliuojamoje rinkoje
Neskirsčiusios pelno akcininkams ar dalininkams
Neperėmusios kitos įmonės veiklos
Nesukurtos per įmonių susijungimą
2. Fondui neribojant savo grąžos iš investicijos
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės
Neribojamas amžius

Strategija

Investuojama į darnaus judumo skatinimą ir aplinkai draugiško transporto plėtojimą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimą (išskyrus netinkamas veiklas, kaip tai nurodyta subfondo apraše)

Pagrindinė investavimo teritorija – Lietuva

Nauda investuotojams

Neturtinių teisių perleidimas privatiems investuotojams įmonėje.
Fondo grąžos ribojimas iki 6%
Fondo grąžos ribojimas iki 4%, jei įmonė, į kurią investuojama yra arba per 12 mėn. nuo investicijos būna įtraukta į First North alternatyviąją rinką

Investicijų dydis

iki 800 tūkst. EUR
iki 1,6 mln. EUR novatoriškoms įmonėms

Investicijų intensyvumas

iki 80%
KŪB "KOINVESTICINIS FONDAS"
Konstitucijos pr. 7 (16 a.), LT-09308 Vilnius
Tel:
El. paštas:
Svetainė:

Paraiškos

Sužinokite visą reikiamą informaciją apie paraiškų teikimą.