Subfondai yra skėtinio rizikos kapitalo fondo „Koinvesticinis fondas“ dalys, turinčios skirtingą investavimo strategiją ir finansavimo šaltinį.
Įmonei ir investuotojams palankiausią subfondą parenkame patys

Tinkami investavimo subjektai

Labai mažos ir mažos įmonės
Veikiančios ne ilgiau nei 5 metus nuo jų registracijos
Nelistinguojamos reguliuojamoje rinkoje
Neskirsčiusios pelno akcininkams ar dalininkams
Neperėmusios kitos įmonės veiklos
Nesukurtos per įmonių susijungimą
Vienas iš įmonės akcininkų yra arba bus mokslo ir studijų institucija

Strategija

Investuojama į novatoriškas įmones, įgyvendinančias MTEPI projektus sumaniosios specializacijos srityse (išskyrus netinkamas veiklas, kaip tai nurodyta subfondo apraše)

Pagrindinė investavimo teritorija – Lietuva

Nauda investuotojams

Neturtinių teisių perleidimas privatiems investuotojams įmonėje
Fondo grąžos ribojimas iki 4%

Investicijų dydis

Iki 800 tūkst. EUR įmonėms
Iki 1,6 mln. EUR novatoriškoms įmonėms

Investicijų intensyvumas

Iki 90%
No items found.
KŪB "KOINVESTICINIS FONDAS"
Vilniaus g. 33 (Talent Garden Vilnius), Vilnius
Tel:
El. paštas:
Svetainė:

Dokumentai

Sužinokite visą reikiamą informaciją apie dokumentų teikimą.
© KŪB "Koinvesticinis Fondas". Visos teisės saugomos.
Designed by: Geisleris