4. Iki kada priimamos privačių investuotojų paraiškos įtraukti į Fondo privačių investuotojų sąrašą?

Paraiškos įtraukti į Fondo privačių investuotojų sąrašą priimamos ir nedelsiant svarstomos Investiciniame komitete iki Fondo investavimo laikotarpio pabaigos, kuri šiuo metu numatyta 2020 m. gruodžio 31. Privačių investuotojų sąraše gali būti neribotas skaičius privačių investuotojų, jis nuolat papildomas ir peržiūrimas, gavus naujos informacijos apie jau patvirtintus privačius investuotojus. Investicinio komiteto sprendimu privatūs investuotojai gali būti išbraukti iš šio sąrašo, jei pagal naujai gautą informaciją šie investuotojai nebeatitinka privatiems investuotojams keliamų reikalavimų.