1. Kas gali būti privačiu investuotoju, su kuriuo Koinvesticinis fondas kartu investuotų į tinkamas investuoti bendroves?

Privačiu investuotoju gali būti rizikos kapitalo fondai, jų valdymo įmonės ir verslo angelų grupės (bent 2 arba 3 verslo angelai priklausomai nuo subfondo).

Privatūs investuotojai turi būti nepriklausomi nuo įmonės, į kurią investuojama:

  • – Privatūs investuotojai negali būti įmonės, į kurią investuojama, akcininkai.
  • – Per susijusius asmenis privatūs investuotojai negali valdyti 5% ir daugiau įmonės, į kurią investuojama, dalyvių balsų arba akcijų.
  • – Koinvesticiniam fondui kartu su privačiais investuotojais steigiant naują įmonę visi privatūs investuotojais laikomi nepriklausomais.