7. Kas yra sumanioji specializacija?

Jei bendrovė, į kurią investuoja subfondas „Koinvest II“ veikia sumaniosios specializacijos srityje, investicijos intensyvumas gali būti padidintas 10-čia proc. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 patvirtino Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programą, kurioje patvirtintos šios šešios prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) kryptys:

  • – energetika ir tvari aplinka;
  • – sveikatos technologijos ir biotechnologijos;
  • – agroinovacijos ir maisto technologijos;
  • – nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos;
  • – transportas, logistika, informacinės ir ryšių technologijos;
  • – įtrauki ir kūrybinga visuomenė,

kuriose taip pat yra išskirti konkretūs prioritetai.

Apie programą ir jos prioritetus daugiau pasiskaityti galima sumani2020.lt