3. Kokią informaciją paraiškoje įtraukti į privačių investuotojų sąrašą turi pateikti rizikos kapitalo fondas arba verslo angelas?

Rizikos kapitalo fondas (arba jo valdymo įmonė) ar verslo angelas Koinvesticinio fondo tikrajam nariui, UAB „Kofinansavimas“, pateikia nustatytos formos paraišką ir priedus, kurie yra paskelbti Fondo interneto svetainėje adresu https://www.koinvest.lt/investuotojai/paraiskos-pateikimas/itraukti-i-privaciu-investuotoju-sarasa/. Paraiškos formoje taip pat yra nurodyta, kokia papildoma informacija, dokumentai turi būti pateikti kartu su paraiška.

Paraiškas galima siųsti elektroniniu paštu info@koinvest.lt , siųsti laišku ar pristatyti asmeniškai šiuo adresu: Konstitucijos pr. 7, Vilnius LT-09308 (16 aukštas).