3. Kokie kriterijai taikomi įmonėms, norint gauti valstybės pagalbą?

Fondo grąža iš investicijos apribojama iki 4 arba 6% metinių sudėtinių palūkanų, jeigu bendrovė, į kurią investuojama, atitinka šiuos kriterijus:

  1. Bendrovė atitinka labai mažos įmonės arba mažos įmonės statusą, kaip jis apibrėžtas SVV įstatyme;
  2. Bendrovė nėra įtraukta į vertybinių popierių biržą;
  3. Bendrovė jaunesnė nei 5 metai (įsteigta ir įregistruota atitinkamuose registruose ne anksčiau kaip prieš 5);
  4. Bendrovė nėra skirsčiusi pelno akcininkams ar dalininkams;
  5. Bendrovė nėra sukurta per įmonių susijungimą;
  6. Bendrovė nėra perėmusi kitos įmonės veiklos.