2. Kokie kriterijai taikomi verslo angelams, norintiems būti įtrauktiems į privačių investuotojų sąrašą?

Verslo angelu laikomas finansiškai stabilus, turintis patirties versle bei investavime asmuo, kuris ketina dalyvauti bendrovės, į kurią investuos, valdyme ir gali suteikti jai pridėtinės vertės (specifinė patirtis, verslo kontaktai ir pan.). Verslo angelai turi būti nepriekaištingos reputacijos, neturėti teistumo ir atitikti kitus tinkamumo reikalavimus https://www.koinvest.lt/investuotojai/tinkamumo-reikalavimai/. Verslo angelu gali būti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys.