2. Kokios pagrindinės Koinvesticinio fondo investavimo sąlygos?

  • – Koinvesticinis fondas investuoja kartu su privačiais investuotojais.
  • – Koinvesticinis fondas veikia kaip „tylusis investuotojas“ – Fondas perduoda savo neturtines teises privatiems investuotojams, kurie atstovauja fondo interesus.
  • – Fondas turi teisę neatlygintinai gauti visą įmonės informaciją. Įmonė įsipareigoja teikti ketvirtines ir audituotas metines finansines ataskaitas.
  • – Fondas iš bendrovės pasitraukia (parduoda ar kitu būdu realizuoja investicijas) ne vėliau nei privatus investuotojas, su kuriuo kartu buvo investuota.
  • – Fondas investuoja į įmonės akcinį kapitalą per naujos akcijų emisijos išleidimą arba į konvertuojamas obligacijas.
  • – Paprastai Fondas iš investicijos tikisi išeiti po 5-7 metų.
  • – Jeigu bendrovė, į kurią investuojama, atitinka valstybės pagalboms reikalavimus, Fondo metinė grąža apribojama iki 4 arba 6% metinių sudėtinių palūkanų. Viršpelnis atitenka privatiems investuotojams.
  • – Plačiau skaitykite konkretaus subfondo investavimo strategijoje.