1. Koks yra investavimo procesas?

  1. Privatūs investuotojai pateikia paraiškas būti įtrauktiems į privačių investuotojų sąrašą.
  2. Investicinis komitetas patvirtina privačius investuotojus.
  3. Privatūs investuotojai pateikia prašymą dėl investavimo.
  4. Koinvesticinis fondas analizuoja prašymą, esant poreikiui atlieka įmonės patikrinimą (due diligence).
  5. Investicinis komitetas priima sprendimą investuoti arba investicijos prašymą atmeta.
  6. Derinamos sutartys – Koinvesticinis fondas pateikia akcininkų sutartį tarp Koinvesticinio fondo ir privačių investuotojų. Privatūs investuotojai paruošia investavimo sutartį tarp Koinvesticinio fondo, privačių investuotojų, esamų įmonės akcininkų ir įmonės.
  7. Pasirašomos sutartys ir atliekama investicija.